Zarówno sztuka, jak ojczyzna...

Witold Gombrowicz
Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu.

Najczęściej szukane:

e zegota ,   SENEKA ,   muzyka ,   rap ,   czułe ,   nie mierz sukcesu ,   siła ,   tyson ,   muhamed ,   pies ogrodnika ,