Zaszczytniej jest dla kobiety ...

Henryk Sienkiewicz
Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u swych stóp lwa niż mopsa.