Zdolność człowieka do dawan...

Zygmunt Freud
Zdolność człowieka do dawania siebie innym ludziom jest poezją w prozie życia.