Ze stołu pańskiego spada cza...

Stanisław Jerzy Lec
Ze stołu pańskiego spada czasem biesiadnik.