Źle jest być sługą Amora, ...

Alighieri Dante
Źle jest być sługą Amora, bo im wierniej mu się służy, tym boleśniejsze trzeba znieść ukłucia.