Złe przyzwyczajenia są jedyn...

John Galsworthy
Złe przyzwyczajenia są jedynymi przyzwyczajeniami, których ludzie nie potrafią się wyrzec bezboleśnie.