Źle żyją, którzy ustawiczn...

Epikur
Źle żyją, którzy ustawicznie żyć zaczynają.