Złość nie rodzi syna, tylko...

hausa
Złość nie rodzi syna, tylko ślepotę.