Znużony jestem zdobyczami, kt...

Pierre Augustin Beaumarchais
Znużony jestem zdobyczami, których źródłem interes, ambicja lub próżnostka! Tak słodko być kochanym dla samego siebie.