Został na nas nałożon...

Franz Kafka
Został na nas nałożony jedynie obowiązek negacji; to, co pozytywne, zostało nam już dane.