Zwykle zbyt silne, wybujałe k...

Gabriela Zapolska
Zwykle zbyt silne, wybujałe kobiety zatracają w sobie powaby niewieście i obnoszą swe niekształtne formy mieszańców z niezgrabną nieśmiałością urlopowanych żołnierzy.