Życie jest chwilą wiecznośc...

Plutarch
Życie jest chwilą wieczności.