Wyniki dla zapytania: kto kocha bardziej jest z bóstwem zbratany, niż kto kochany