Żyje wrażliwym doświadczeni...

Georges Bataille
Żyje wrażliwym doświadczeniem, a nie logiczną ekstazą.