Ave, Imperator, morituri te sa...

łacińskie
Ave, Imperator, morituri te salutant! Witaj, Imperatorze, idący na śmierć pozdrawiają cię! - zwrot do cesarza Rzymu