Bydląt wiele, ludzi mało....

Jan Fedorowicz
Bydląt wiele, ludzi mało.