Cierpienie jest próbą ogniow...

Ból i Cierpienie
Cierpienie jest próbą ogniową chrześcijaństwa.