Cóż z tego, że pobrali się...

Jerzy Bilewicz
Cóż z tego, że pobrali się z rozsądku, skoro musieli się rozejść z miłości.