Człowiek, który wyznaje cudz...

Paul Claudel
Człowiek, który wyznaje cudze grzechy, czuje się czysty jak lilia w ogrodzie praczki.