Gdy kobiety zarządzają wsią...

hinduskie
Gdy kobiety zarządzają wsią, staje się pustynią.