Gorszy pieniądz wypiera lepsz...

Pieniądze
Gorszy pieniądz wypiera lepszy.