Honor bez pieniędzy może by...

Jean Baptiste Racine
Honor bez pieniędzy może być tylko chorobą.