Im bardziej człowiek trzy...

John Galsworthy
Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą.