Kiedy dyplomata mówi "tak", o...

Henry Louis Mencken
Kiedy dyplomata mówi "tak", oznacza to "może"; kiedy mówi "może", ma na myśli "nie"; kiedy mówi "nie", nie jest dyplomatą.