Kiedy się czuje pociąg fizyc...

Stanisław Dygat
Kiedy się czuje pociąg fizyczny, nieczystą namiętność fizycznych kształtów, to nie jest miłość. Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy.

Najczęściej szukane:

legend ,   Tischner ,   jorge ,   SKROMNOŚĆ ,   habit ,   jaka moneta ,   W brylancie ,   W brylancie jest iskra ,   na plazy ,   king ,