Kobieta stanowi niebezpiecz...

Paul Claudel
Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju.