Los dał ludziom odwagę znosz...

Homer
Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.