Ludzie nader rzadko potrafią...

Niccolo Machiavelli
Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy.