Bertold Brecht

Najczęściej szukane:

gadatliwość ,   na pozegnanie ,   zbierać gwoździ ,   ambasador ,   gryź ,   Zagryź ,   gryz ,   zagryź ,   zagryzą ,   bić ,