Małżeństwo jest instytucj...

Stanisław Jerzy Lec
Małżeństwo jest instytucją. Więc czy nie za mało pracowników?