Marzenia winny być pod ścis...

Józef Bułatowicz
Marzenia winny być pod ścisłą ochroną.