Nic co ludzkie nie jest wolne ...

Simonides
Nic co ludzkie nie jest wolne od trosk.