Nie ma nic słabszego na ziemi...

Homer
Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek.