Organizacja społeczeństwa w ...

Karol Marks
Organizacja społeczeństwa w określonym czasie zależy od środków produkcji czyli sposobu produkcji i organizacji pracy.