Porządek jest przyjemności...

Paul Claudel
Porządek jest przyjemnością rozsądku; nieład zaś rozkoszą fantazji.