Powinniśmy chwytać każdą d...

Robert Louis Stevenson
Powinniśmy chwytać każdą dostępną nam, choćby najmniejszą radość, jak człowiek stojący na skraju przepaści chwyta się ostatniego źdźbła trawy.