Pracowitość przyniesie chleb...

łużyckie
Pracowitość przyniesie chleb, lenistwo nędzę wylęgnie,