Przed dłuższą jazdą napeł...

Poradnik życia
Przed dłuższą jazdą napełnij bak i opróżnij pęcherz.