Najczęściej szukane:

Kożuch ,   Pijawki ,   Prze ,   jest siwizną starego ,   nowinka ,   Od krowy masło od psa porzadek ,   Kogoś ,   Żal jest ,   i godzina wybija... ,   Dobrzy ,