Spokojem można niepokoić....

Józef Bułatowicz
Spokojem można niepokoić.