Trzecia wiosna w życiu mężc...

Mężczyzna
Trzecia wiosna w życiu mężczyzny jest bardzo niebezpieczna, bo zaraz po niej następuje zima.