U stóp cnót plastyki i czyst...

Guillaume Appolinaire
U stóp cnót plastyki i czystości, jedności i prawdy leży pokonana natura.