W piekle nie eksponuj skrzyde...

Jan Czarny
W piekle nie eksponuj skrzydeł.