- uczyć się samemu - podstę...

Abecadło
- uczyć się samemu - podstępny nieprzyjaciel - uczyć kogoś - nowe źródło dochodu