Człowiek, który czeka na odm...

Człowiek
Człowiek, który czeka na odmianę losu, może zacząć od zakasania rękawów.