Mądrość jest zawsze święt...

Ralph Waldo Emerson
Mądrość jest zawsze święta... Świętość jest zawsze mądra.