Oj, nie ta jest ciężka chwil...

Maria Konopnicka
Oj, nie ta jest ciężka chwila Kiedy sypią ci mogiłę, Ale ta jest ciężka chwila Kiedy rzucasz to, co miłe.

Najczęściej szukane:

Gell-Mann ,   Oppenheimer ,   Fermi ,   Onsager ,   Dyson ,   derrida ,   derida ,   Wilson ,   Boltzmann ,   Gibbs ,