Prawda myślenia jest odpowied...

Tomasz z Akwinu
Prawda myślenia jest odpowiedzialnością między myśleniem a przedmiotem.