Rządy dotrzymują słowa tylk...

Napoleon Bonaparte
Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne.