Słoń nie stawia swojej stopy...

pigmejskie
Słoń nie stawia swojej stopy na chwiejącej się skale.